Kultura i zdravlje – jedan na jedan


Učesnici debate 35+Organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+ osnovana je radi sveopšteg poboljšanja kvaliteta života ljudi starijih od 35 godina i uspostavljanja bolje komunikacije i saradnje među generacijama. Dvodnevnu akciju, “Kultura i zdravlje – jedan na jedan”, organizovali smo u Prijepolju 15. i 16. decembra 2012. godine kao prvu od 10 akcija koje planiramo da sprovedemo širom Srbije u 2013. godini. Ciljevi akcije “Kultura i zdravlje – jedan na jedan” su edukacija građana o značaju prevencije bolesti u zrelom dobu kao osnove zdravog života u starosti, razvijanje veština pisanja radne biografije i boljeg samopredstavljanja u procesu potrage za poslom, promocija lokalnog aktivizma u korist zajednice u kojoj živimo i bogaćenje kulturne ponude. Pored toga, želja nam je i da povežemo privrednike i organizacije koje bi kroz ovu akciju bili u mogućnosti da prošire svoje poslovanje, pospeše lokalni privredni razvoj i identifikuju kvalitetne kadrove.

Prilog TV Forum: http://goo.gl/LjAPvX

Program akcije Kultura i zdravlje – jedan na jedan 2012.

Izvestaj KiZ – Prijepolje 2012.