Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji


Građanske inicijative svake godine objavljuju “Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji”. Ovaj veoma koristan vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. Korisnici ovih fondova mogu biti organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije, zadužbine, sindikati itd.), opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci.

Preuzmite publikaciju