VIP MOBILE i 35+ kandidati za nagradu VIRTUS 2015


Naš projekat VIP DIGITALNIH RADIONICA ZA STARIJE je ušao u izbor za nagradu VIRTUSVIRTUS nagrade 2015 2015 za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora koja ističe u prvi plan izuzetno uspešno, osmišljeno i dugoročno partnerstvo kompanije sa jedne i organizacije civilnog društva sa druge strane, u cilju rešavanja nekog ozbiljnog društvenog problema. Ovde partnerstvo najpre podrazumeva međusektorsku saradnju, zajedničke napore i akciju za rešavanje problema pre nego finansijsku podršku. Nagrada se dodeljuje uzimajući u obzir stepen uključivanja kompanije u taj proces, rezultate i efektivnost podrške, kvalitet komunikacije među stranama, perspektivnost te saradnje kao i inovativnost u pristupu u rešavanju problema ili potrebe. Nagrada bi trebalo da pokrene ostale kompanije da razmišljaju u sličnom smeru. Čestitamo našim kolegama i partneru VIP Mobile-u. VIRTUS nagrade dodeljuje Trag fondacija, uz podršku Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju, u direktnom partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Trag, najveća domaća fondacija, prisutna je u Srbiji od 1999. godine. Do juna 2013. godine Trag fondacija je radila pod imenom Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF).  Uspešno partnerstvo između Organizacije za međugeneracijsku saradnju 35+ i VIP Mobile-a se nastavlja i u 2016. godini, tokom koje je planirana realizacija projekta VIP DIGITALNIH RADIONICA 2016. Radujemo se novim zajedničkim akcijama. Detaljniju informaciju uskoro ćemo objaviti na našem sajtu i društvenim mrežama.