SEDMA GODINA KAKO NAM VERUJETE – HVALA NA POVERENJU


Udruženje “ORGANIZACIJA ZA MEĐUGENERACIJSKU SARADNJU 35+” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, obrazovanja, zaštite životne sredine i sporta.

S tim u vezi, misija 35+ se svodi na sveopšte poboljšanje kvaliteta života ljudi starijih od 35 godina i uspostavljanju bolje komunikacije i saradnje među generacijama. 35+ je otvorena za povezivanje sa pojedincima, udruženjima i kompanijama koje neguju slične vrednosti, kako bi ostvarili neke od zajedničkih ciljeva.

Osnivač 35+ je grupa profesionalaca sa znanjem i višegodišnjim iskustvom u radu na mnogobrojnim projektima iz oblasti kulture, medija, komunikologije, informacionih tehnologija i obrazovanja. 

Ovo je sedma godina kako nam verujete. Hvala na poverenju!