Vip Digitalne radionice za starije 2016


Zahvaljujući želji i inicijativi da podržimo generacije naših roditelja, baka i deka, Organizacija za međugeneracijsku saradnju 35+, uz podršku kompanije Vip mobile, uspešno već treću godinu zaredom realizuje projekat digitalnog opismenjavanja starijih osoba. Besplatne „Vip digitalne radionice za starije“ nastale su kao rezultat želje da se starijim građanima pruži prilika da za samo pet dana savladaju osnovna znanja iz oblasti korišćenja računara, Interneta, društvenih mreža i različitih digitalnih uređaja. Ove godine, „Vip digitalne radionice za starije“ biće organizovane u Novom Pazaru, Somboru, Kragujevcu, Vranju i Beogradu.