Projekat “VIP DIGITALNE RADIONICE ZA STARIJE 2015”


Tokom 2015.godine 35+ sa velikim zadovoljstvom nastavlja saradnju sa Vip mobile Srbija na projektu “Vip digitalne radionice za starije”.

Više o tome