Godišnji kalendar konkursa u 2015.


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavljuje Godišnji kalendar konkursa za 2015. godinu objavljuje u cilju blagovremenog i kontinuiranog obaveštavanja organizacija civilnog društva o planiranim  javnim konkursima za finansiranje programskih i projektnih aktivnosti civilnog društva iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine.

Kalendar_konkursa_2015