Daily Archives: March 11, 2015


Građanske inicijative svake godine objavljuju “Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji”. Ovaj veoma koristan vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. Korisnici ovih fondova mogu biti organizacije […]

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavljuje Godišnji kalendar konkursa za 2015. godinu objavljuje u cilju blagovremenog i kontinuiranog obaveštavanja organizacija civilnog društva o planiranim  javnim konkursima za finansiranje programskih i projektnih aktivnosti civilnog društva iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine. Kalendar_konkursa_2015

Godišnji kalendar konkursa u 2015.